Girdi yapan admin

Haberler ve Medya

REA Danışmanlık, Türkiye’deki AB finansmanlı bir sözleşme için BYS Grup ile ortaklık anlaşması imzalamıştır.   REA Danışmanlık, BYS Grubu (TR) ile “Makine Güvenliğinde AB Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım” adlı IPA fonlu bir sözleşme için ortaklık anlaşması imzalamıştır.   12 aylık zaman dilimi içinde uygulamaya geçirilecek […]