Haberler ve Medya

REA Danışmanlık, Türkiye’deki AB finansmanlı bir sözleşme için BYS Grup ile ortaklık anlaşması imzalamıştır.

 

REA Danışmanlık, BYS Grubu (TR) ile “Makine Güvenliğinde AB Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım” adlı IPA fonlu bir sözleşme için ortaklık anlaşması imzalamıştır.

 

12 aylık zaman dilimi içinde uygulamaya geçirilecek projenin bütçesi   €889.500,00’dur.

 

Projenin genel amacı, Türk makine sektöründe AB teknik mevzuatının daha iyi uyumlaştırılması ve uygulanması yoluyla daha yüksek seviyede ürün güvenliği sağlamaktır.

 

Sözleşme kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Onaylanmış Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) personelinin uygunluk değerlendirme konusunda akreditasyon standartları, test/ kalibrasyon laboratuvarları, makineler konusunda AB direktifleri ve yönetmelikleri, açık havada kullanılan ekipmanın gürültü emisyonu, gaz ve partikül halindeki kirletici emisyonların kullanımın sınırlandırılmasına dair şartlar ve yol dışında kullanılan mobil makinelerde içten yanmalı motor kullanımına dair verilen onay konularındaki bilgi birikiminin çeviri, yayın ve rehber dokümanların dağıtılması, çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları, eğitimler ve tanıtım filmleri yoluyla geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

REA Danışmanlık, Türkiye’deki AB finansmanlı bir sözleşme için WEGlobal ile ortaklık anlaşması imzalamıştır.  

 

REA Danışmanlık, WEGlobal (TR) ile “Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programlarının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi” adlı IPA fonlu bir sözleşme için ortaklık anlaşması imzalamıştır.

 

36 aylık zaman dilimi içinde uygulamaya geçirilecek projenin bütçesi €3.000.000’dur.

 

Sözleşme kapsamında bu projenin amacı, dört hibe programının (Sivil Toplum Destek Programı II (CSSP-II), Sivil Toplum Destek Programı III (CSSP-III), Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD-V) ve Sivil Toplum Diyaloğu VI (CSD-VI)) uygulanması için AB Bakanlığı’na zamanında ve etkili bir şekilde teknik destek sağlamaktır. Yüklenici olarak, projelerin uygulanması sırasında aynı zamanda hibe faydalanıcılarına da destek sağlayacağız. Bu bağlamda eğitimler uygulayacağız, açılış ve kapanış etkinlikleri düzenleyeceğiz, tanıtım ve medya stratejileri hazırlayıp uygulayacağız, tanıtım materyalleri tasarlayıp sunacağız, bu programlar için düzenli bir ölçme ve değerlendirme yöntemi geliştirmek amacıyla AB Bakanlığı’na destek vereceğiz ve STK’ların sivil toplum alt sektöründeki IPA programlama sürecine katılımını ve katkısını artırmak için danışma mekanizmasının yönetiminde AB Bakanlığı’nı destekleyeceğiz.