Haberler ve Medya

REA Danışmanlık, Türkiye’deki AB finansmanlı bir sözleşme için BYS Grup ile ortaklık anlaşması imzalamıştır.

 

REA Danışmanlık, BYS Grubu (TR) ile “Makine Güvenliğinde AB Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım” adlı IPA fonlu bir sözleşme için ortaklık anlaşması imzalamıştır.

 

12 aylık zaman dilimi içinde uygulamaya geçirilecek projenin bütçesi   €889.500,00’dur.

 

Projenin genel amacı, Türk makine sektöründe AB teknik mevzuatının daha iyi uyumlaştırılması ve uygulanması yoluyla daha yüksek seviyede ürün güvenliği sağlamaktır.

 

Sözleşme kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Onaylanmış Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) personelinin uygunluk değerlendirme konusunda akreditasyon standartları, test / kalibrasyon laboratuvarları, makineler konusunda AB direktifleri ve yönetmelikleri, açık havada kullanılan ekipmanın gürültü emisyonu, gaz ve partikül halindeki kirletici emisyonların kullanımın sınırlandırılmasına dair şartlar ve yol dışında kullanılan mobil makinelerde içten yanmalı motor kullanımına dair verilen onay konularındaki bilgi birikiminin çeviri, yayın ve rehber dokümanların dağıtılması, çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları, eğitimler ve tanıtım filmleri yoluyla geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

REA Danışmanlık, Türkiye’deki AB finansmanlı bir sözleşme için WE Global ile ortaklık anlaşması imzalamıştır.  

 

REA Danışmanlık, WE Global (TR) ile “Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programlarının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi” adlı IPA fonlu bir sözleşme için ortaklık anlaşması imzalamıştır.

 

36 aylık zaman dilimi içinde uygulamaya geçirilecek projenin bütçesi €3.000.000’dur.

 

Sözleşme kapsamında bu projenin amacı, dört hibe programının (Sivil Toplum Destek Programı – II (CSSP – II), Sivil Toplum Destek Programı – III (CSSP – III), Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD – V) ve Sivil Toplum Diyaloğu – VI (CSD  -VI)) uygulanması için Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı’na zamanında ve etkili bir şekilde teknik destek sağlamaktır. Yüklenici olarak, projelerin uygulanması sırasında aynı zamanda hibe faydalanıcılarına da destek sağlayacağız. Bu bağlamda eğitimler uygulayacağız, açılış ve kapanış etkinlikleri düzenleyeceğiz, tanıtım ve medya stratejileri hazırlayıp uygulayacağız, tanıtım materyalleri tasarlayıp sunacağız, bu programlar için düzenli bir ölçme ve değerlendirme yöntemi geliştirmek amacıyla Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı’na destek vereceğiz ve STK’ların sivil toplum alt sektöründeki IPA programlama sürecine katılımını ve katkısını artırmak için danışma mekanizmasının yönetiminde Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nı destekleyeceğiz.

 

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU BEŞİNCİ DÖNEM VE SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI İKİNCİ DÖNEM AÇILIŞ TOPLANTISI

 

REA Danışmanlık LTD.’nin de proje uygulamasında konsorsiyum üyesi olduğu Sivil Tolum Diyaloğunun Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programının İkinci Dönemi 10 Nisan 2019 tarihinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilen açılış etkinliği ile başladı.

Açılış etkinliğinde Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı açılış konuşmalarını yaptılar. Etkinliğe kamu kurumu ve büyükelçilik temsilcileri dışında bu yeni dönemde hibe alan STK’larda katıldı.

Hibe faydalanıcılarından biri olan Ankara Konservatuvarlılar Derneği üyeleri de açılış esnasında sahne alarak katılımcılara minik bir konser verdi.

Konuşmaların ardından Avrupa birliği Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan moderatörlüğünde katılımcıları Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek programı hakkında daha da fazla bilgilendirmek amacıyla bir panel düzenlendi.

 

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) PROJESİ ‘MAKİNA SEKTÖRÜNDE AB MEVZUATININ DAHA İYİ UYUMLAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI YOLUYLA ÜRÜN GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ’ AÇILIŞ TOPLANTISI

‘Makine Sektöründe AB Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi’ başlıklı AB projesinin proje açılış toplantısı 2 Temmuz 2019’da konsorsiyum üyeleri BYS Grup, European Profiles S.A, IDONIAL (önceden PRODINTECT olarak bilinen) ve REA Danışmanlık LTD tarafından gerçekleştirildi.

Ankara Bilkent Otel’de gerçekleşen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çelik, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkan Yardımcısı Giulio Francesco Gentile, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, makine sektörü Sivil Toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri katılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çelik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkan Yardımcısı Giulio Francesco Gentile ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan açılış konuşmalarını yapmışlardır. Ardından projeyi yöneten BYS Grup liderliğindeki konsorsiyum temsilcisi Dr. Tolga Kaskatı ve Proje Takım Lideri Zühtü Bakır projeyi katılımcılara anlatmak üzere sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

 

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) PROJESİ ‘MAKİNA SEKTÖRÜNDE AB MEVZUATININ DAHA İYİ UYUMLAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI YOLUYLA ÜRÜN GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ’ AÇILIŞ TOPLANTISI

‘Makine Sektöründe AB Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi’ başlıklı AB projesinin ilk inceleme gezisi 22 – 26 Temmuz 2019 tarihi arasında konsorsiyum üyeleri BYS Grup, REA Danışmanlık LTD ve ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katılımcıları tarafından gerçekleştirildi.

İngiltere, AB teknik yönetmeliğini başarılı bir şekilde uygulayan ve aktaran ülkelerden bir tanesidir.

İnceleme gezisinde komite üyeleri İngiltere’deki aşağıda adı geçen kurum ve kuruluşları ziyaret etmişler:

  • Mecalac Fabrikası
  • Perkins Motorları Limited Şirketi

ayrıca Nakliye Birimi (TBC), CEA (Construction Equipment Association) ve JBC ile toplantılar yapmışlardır.