Hizmetlerimiz

 • Avrupa Birliği (AB) Proje Hazırlığı, Teknik Yardım ve Yönetimi ve Kapasite Geliştirme Hizmetleri
 • Hibe Programları ve Projelerinin Hazırlanması, Tasarımı ve Yönetimi Konularında Avrupa Birliği (AB) Proje Yönetimi Hizmetleri
 • Türkiye Ulusal Ajansı Proje Tasarımı ve Yönetimi
 • Teknik Destek İhale Dosyası Hazırlığı
 • Kalkınma Ajansları Programı Proje Tasarımı ve Yönetimi
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Eş-Finansmanında Uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Fizibilite Çalışmaları ve Proje Hazırlığı (OIS Hazırlığı) (RSP IPA)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Eş-Finansmanında Uygulanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Kapsamında Proje Hazırlığı (OIS Hazırlığı) (HRDOP)
 • Kurumsal Güçlendirme /Kapasite Geliştirme/Organizasyonel Gelişim
 • Proje Değerlendirme ve İzleme
 • Finansal Planlama, Maliyet Tahmin ve Kontrol
 • Değişim Yönetimi
 • İş ve Kurumsal Planlama
 • İnsan Kaynakları Gelişimi
 • Uluslararası En İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
 • Risk Değerlendirmesi ve Kalite Güvencesi
 • Kamu Bilincinin Arttırılması / Halkla İlişkiler