Referanslar

 • “Makine Sektöründe Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Arttırılması” Projesi için Teknik Yardım

BYS Grup liderliğinde oluşan konsorsiyumun ortağı olarak yürütülen projemiz 890.000,00 Avro bütçeye sahiptir. AB teknik mevzuatının daha iyi uyumlaştırılması ve uygulanması ile ürün güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Projenin en önemli faydalanıcısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır.  Proje bünyesinde mevzuatların önemli bir kısmının çevirisi, basımı ve dağıtımı yapılacak ayrıca bu sektörde çalışan kişilerin kapasitelerini arttırmak için çeşitli çalışma ziyaretleri, çalıştaylar ve eğitimler düzenlenecektir. Son olarak eğitici filmler çekilecek ve uluslararası bir makine bilgi portalı hazırlanacaktır.

 • Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Sektörü Programlarının Uygulanması için Teknik Yardım

WeGlobal liderliğindeki konsorsiyumun ortaklarından olarak yürüttüğümüz teknik yardım projesinin toplam bütçesi 2.995.780,00 Avro’dur. Teknik destek yardımı Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığına 4 farklı hibe programı (Sivil Toplum Diyaloğu – V ve VI – Sivil Toplum Destek Programı II – III) için verilmektedir. Program kapsamındaki hibe faydalanıcılarına projelerinin uygulama süreci boyunca teknik destek sağlanacaktır.

 • Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı Kapsamında Desteklenen “Hatay’da Sürdürülebilir Gelecek” Projesi
 • Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı kapsamında desteklenen “İklim Değişikliği için Ayağa Kalk” Projesi
 • Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Hibe Programı Kapsamında Desteklenen “Engelsiz Bir Hayat İçin Mesleki Eğitim” Projesi
 • Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Hibe Programı  Kapsamında Desteklenen “Adana’da Engelsiz Yaşam Merkezi” Projesi
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın VOC- Test Merkezleri – II Hibe Programı Kapsamında Desteklenen “Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standartlar ve Nitelikler Geliştirme” Projesi
 • Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı, “Daha Şeffaf Türkiye” Projesi
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Avrupa Birliği ve Mali Yardım Başkanlığı Tarafından Uygulanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında desteklenen “Özellikle Kızlar için Eğitimin Önündeki Engellerin Kaldırılması” Projesi
 • Türkiye Ulusal Ajansı, Yaşam Boyu Öğrenme – Leonardo Da Vinci Programı (Mobilite), “Kamu Enformatiğinde Yeni Eğilim, Bulut Teknolojisi” Projesi
 • Yaşam Boyu Öğrenme – Leonardo Da Vinci Programı (Yenilik Transferi), “Enerji Sektörü Teknolojilerinde Teknik ve Yasal Sorunlar İçin Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi” Projesi
 • Toplumsal Kalkınma Hibe Programı 2014, “Yaşlı ve Genç Kuşakların Entegrasyonu ve Kuşaklar Arası Sosyal Ağların Güçlendirilmesi” Projesi
 • Türkiye Ulusal Ajansı, Yaşam Boyu Öğrenme – Leonardo Da Vinci Programı (Yenilik Transferi),  “AB Proje Danışmanlarının Mesleki Standartlarını Tasarlama” Projesi
 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Finansal Yardım Programı “Geri Dönüştürülebilir Atık Projesinde Verimlilik ve Kalite İyileştirme” Projesi
 • Sivil Toplum Diyaloğu I – Kentler ve Belediyeler Hibe Programı, “Armutlu’da Eko turizm – AB Diyaloğu” Projesi
 • AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – IV Hibe Programı Kapsamında “Almanya’nın Sektördeki Tecrübesi Sayesinde Türkiye Güneş Enerjisi Bazlı Elektrik Üretimindeki Farklı Aktörlerin Rollerini ve Sorumluluklarını Yeniden Tanımlanması” Projesi
 • Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Hibe Programı Kapsamında Desteklenen “Güneşli Günlerle Dolu Geleceğe Mutlu Bakan Gençlik” Projesi
 • “Atık Yönetimi Teknolojileri – WASTEMANTECH” Projesi
 • “Yaşlı Hakları ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinin AB Standartlarına Çıkarılması” Projesi