Referanslar

 • Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı kapsamında desteklenen “Hatay’da Sürdürülebilir Gelecek İçin” hibe projesi
 • Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı kapsamında desteklenen “İklim Değişikliği için Ayağa Kalk” hibe projesi
 • Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Hibe Programı kapsamında desteklenen “Engelli Olmadan Bir Hayat İçin Mesleki Eğitim” hibe projesi
 • Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Hibe Programı  kapsamında desteklenen “Adana’da Engelsiz Yaşam Merkezi” hibe projesi
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın VOC- Test Merkezleri – II Hibe Programı kapsamında desteklenen “Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standartlar ve Nitelikler Geliştirme” hibe projesi
 • Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı, “Daha Şeffaf Türkiye”
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- Avrupa Birliği ve Mali Yardım Başkanlığı tarafından uygulanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında desteklenen “Özellikle Kızlar için Eğitimin Önündeki Engellerin Kaldırılması” projesi
 • Türkiye Ulusal Ajansı, Yaşam Boyu Öğrenme – Leonardo Da Vinci Programı (Mobilite), Kamu Enformatiğinde Yeni Eğilim, Bulut Teknolojisi
 • Yaşam Boyu Öğrenme – Leonardo Da Vinci Programı (TOI), Enerji Sektörü Teknolojilerinde Teknik ve Yasal Sorunlar İçin Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi
 • Toplumsal Kalkınma Hibe Programı-2014, Yaşlı ve Genç Kuşakların Entegrasyonu ve Kuşaklararası Sosyal Ağların Güçlendirilmesi,
 • Türkiye Ulusal Ajansı, Yaşam Boyu Öğrenme – Leonardo Da Vinci Programı (Yenilik Transferi), AB Proje Danışmanlarının Mesleki Standartlarını Tasarlama
 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Tür: Finansal Yardım Programı Başlığı: Geri Dönüştürülebilir Atık Projesinde Verimlilik ve Kalite İyileştirme
 • Sivil Toplum Diyaloğu I – Kentler ve Belediyeler Hibe Programı, Armutlu’da Ekoturizm – AB Diyaloğu