Sektörler

REAVİD olarak  birbirinden farklı ama yakın ilişki içinde bulunan sektörlerde danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Etkili ve hedeflenmiş sonuçlara ulaşmak için uzmanlık portföyümüz hizmetinizdedir.

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma

 • Enerji Verimliliği Çalışmaları
  • Konut
  • Sanayi
  • Eğitim
 • Yeşil Enerji ve Çevre Dostu Endüstriyel Uygulamalar
 • Özel Sektörde Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030

Özel Sektör Gelişimi ve Start-up’lar

 • İmalat Sanayi ve KOBİ’ler
 • Rekabetçilik ve kümeler
 • Küresel değer zincirleri
 • Girişimcilik ve Start-uplar
 • Araştırma-geliştirme ve teknolojinin ticarileştirilmesi
 • Yenilikçi finansman yöntemleri (girişim sermayesi / tohum fonu vb)

Beceri, Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasası

 • İş dünyasında kadınlar ve mikrofinans iş planı
 • Genç istihdam ve mesleki eğitim
 • Kapsayıcı yerel ekonomik kalkınma
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş ve işgücü piyasasına katılımı

Sivil Toplum , STK’lar ve Yerel ve Bölgesel Aktörler

 • STK’larda Kapasite Geliştirme
 • STK’larda Savunuculuk
 • Eşleştirme ve en iyi uygulamaların uygulanması
 • Politika Diyaloğu için Yerel / Bölgesel Yönetişim Modeli Oluşturma
 • Sponsorluklar ve ProjeOrtaklıklar

Etkinlik organizasyonu

 • Konferanslar / seminerler gibi proje etkinlikleri sırasında her sektör için deneyimli sektöre özel ekipler ve profesyonel moderatörler ile işbirliği yapıyoruz.