Sektörler

REA olarak farklı ancak yakından ilişkili sektörlerde çalışıyoruz. Etkili ve hedeflenmiş sonuçlar elde etmek için uzmanlık portföyümüzü elimizde harmanlıyoruz.

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma

 • Enerji Verimliliği Çalışmaları
  • Konut
  • Sanayi
  • Eğitim
 • Yeşil Enerji ve Çevre Dostu Endüstriyel Uygulamalar
 • Özel Sektörde Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030

Özel Sektör Gelişimi ve Start-up’lar

 • İmalat Sanayi ve KOBİ’ler
 • Rekabetçilik ve Kümeler
 • Küresel Değer Zincirleri
 • Girişimcilik ve Start-uplar
 • Araştırma – Geliştirme ve Teknolojinin Ticarileştirilmesi
 • Yenilikçi Finansman Yöntemleri (Girişim Sermayesi / Tohum Fonu vb.)

Beceri, Mesleki Eğitim ve İş Gücü Piyasası

 • İş Dünyasında Kadınlar ve Mikro Finans İş Planı
 • Genç İstihdam ve Mesleki Eğitim
 • Kapsayıcı Yerel Ekonomik Kalkınma
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların İş ve İş Gücü Piyasasına Katılımı

Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Yerel ve Bölgesel Aktörler

 • Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Kapasite Geliştirme
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Savunuculuk
 • Eşleştirme ve En İyi Uygulamaların Uygulanması
 • Politika Diyaloğu için Yerel / Bölgesel Yönetişim Modeli Oluşturma
 • Sponsorluklar ve Proje Ortaklıkları

Etkinlik organizasyonu

 • Konferanslar / seminerler gibi proje etkinlikleri sırasında her sektör için deneyimli sektöre özel ekipler ve profesyonel moderatörler ile işbirliği yapıyoruz.